Funksjoner

Vi har tenkt på det meste!

 • Automatisert

  Avtalestyring, timefangst, regelverk og lønnsavregning

 • GDPR

  Sikker håndtering av dokumentasjon og informasjon i henhold til GDPR

 • CRM

  Avanserte CRM funksjonaliteter

 • Nettbasert

  Lett å ta i bruk, ingen lokal serverdrift

 • Sosial medier m.m.

  Direkte publisering på Finn.no, LinkedIN, Facebook m. fl.

 • Intergrasjoner

  Integrasjon mot egne nettsider, samt alle ledende lønns- og regnskapssystemer

 • API

  API for bruk av eksterne utviklere

 • Rapportering

  Verktøy for rapportering og oppfølging av garantilønn

 • Tilgjengelighet

  Webtemp driftes fra våre sikre datasentre og er alltid tilgjengelig

 • Automatisert

  Avtalestyring, timefangst, regelverk og lønnsavregning

 • GDPR

  Sikker håndtering av dokumentasjon og informasjon i henhold til GDPR

 • CRM

  Avanserte CRM funksjonaliteter

 • Nettbasert

  Lett å ta i bruk, ingen lokal serverdrift

 • Sosial medier m.m.

  Direkte publisering på Finn.no, LinkedIN, Facebook m. fl.

 • Intergrasjoner

  Integrasjon mot egne nettsider, samt alle ledende lønns- og regnskapssystemer

 • API

  API for bruk av eksterne utviklere

 • Rapportering

  Verktøy for rapportering og oppfølging av garantilønn

 • Tilgjengelighet

  Webtemp driftes fra våre sikre datasentre og er alltid tilgjengelig

Selvfølgelig er det mer å utforske.
Andre bemerkelsesverdige funksjoner er:

Kandidatportalen
– om APP`en

For eksisterende Webtemp medarbeidere gir applikasjonen deg rask og enkel tilgang til din elektroniske cv-profil, timelister, meldinger og dokumenter.

Du kan også spesifisere ønsket arbeidstid og ferie, samt søke på ledige stillinger. Dersom du er registrert hos flere bemanningsbyrå, vil du enkelt kunne administrere alle dine forhold i denne appen.

Kundeportal

Selvbetjening tilpasset hver enkelt kunde/byrå/kandidat.

 • Sikrer god arbeidsprosess. Systemet loser deg gjennom milepæler og arbeidspunkter
 • Automatiserte funksjoner som ivaretar garantilønn og nytt regelverk
 • Sikker kundedialog i henhold til GDPR
 • Dokumentasjon på arbeidsforhold
 • Oversikt over innleide medarbeidere
 • Meget fleksibel timefangst og fakturering
 • Statistikk

Dashboard

Webtemp Next tilbyr moderne, konfigurerbare dashbord.

 • Du kan skreddersy visningen av dine data
 • Skyv, Dra & Slipp – tilpass mengde, rekkefølge, størrelse og utseende
 • Mange visningsalternativer – Detaljert liste, Stolper, Pai, Speedometer
 • Drill deg nedover og se hvilke data som ligger til grunn i oversikten – valgfrie nivåer av gruppering
 • Effektive kontekstmenyer gjør at dashbordet også kan brukes som et arbeidsverktøy – f.eks. gi jobbtilbud til søkere direkte fra dashbordet
 • Forskjellige dashbords for ulike målgrupper – regnskapsansvarlige, saksbehandlere, konsernledelse
 • Ulike standarder for ulike nivå – avdeling, firma, konsern