Frontend utvikler

Andreas Modahl

Jeg har en bachelorgrad i datavitenskap fra UiB og har siden 2017 jobbet som frontend-utvikler i Webtemp. Jeg er med på å lage ny, videreutvikle og ivareta funksjonalitet som kundene våre elsker. Det er stort sett kode som “kjører” i nettleseren din jeg holder på med, og jeg er aller blidest når jeg får bruke den siste og kuleste teknologien til å lage nye og spreke brukergrensesnitt. En av de nye funksjonene jeg har vært med på å lage, og som jeg har stor tro på er CV-parseren. Den leser og tolker innholdet i CV’er, og importerer dataene direkte inn i Webtemp.