Frontend utvikler

Andreas Valen

Jeg er utdannet cyberingeniør fra Høgskolen på Vestlandet og er den nyeste fronted-utvikleren i Webtemp teamet siden 2019.

Jeg har et øye for detaljer og jobber for at systemet skal oppleves som intuitivt og sammenhengende med et gjennomgående tema. Jeg brenner for brukeropplevelse og bruker mye tid på å tenke ut den beste løsningen for deg. Jeg er klar for en hver utfordring, og er med på å videreutvikle Webtemp til nye høyder!

“Mørkt tema” er det jeg er mest stolt over å ha implementert. Det viser hvor lite som skal til for å gjøre en stor forandring.