Key Account Manager

Silje Augustinussen Ottem

Jeg er Silje og jeg jobber som Key Account Manager hos Webtemp og er våre eksisterende og potensielle kunders kontaktperson her hos oss. I tillegg til å ha en bakgrunn innen salg og kundeservice har jeg selv brukt webtemp som HR-koordinator i bemanningsbyrå. Jeg liker godt at Webtemp Next gir en effektiv ressursallokering og at man med få tastetrykk setter de forskjellige prosessene i gang. I tillegg til effektive og automatiserte prosesser liker jeg at systemet ikke bare passer til bemanning- og rekrutteringsselskap men at det kan brukes av alle som ønsker en enkel og oversiktlig database med kunder og ansatte.